Anmälan

Anmälan

Anmälan av en flotta gäller enbart studentföreningar på Karlstads Universitet. Anmälningsperioden är öppen från 17 juni till 17 juli. Anmälan och övriga frågor skickas till flottrace@karlekon.com